*γῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 22:16

Word-form

γυῖα, γυῖον

Transliteration (Word)

guion

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *82

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *82

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Γυῖα· ... γίνεται δὲ παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ καὶ λαμβάνω, γύω καὶ γύον, ὡς πτῶ πτύον καὶ θῶ θύον, οἷον „κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει“ (ε 60)· καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι γυῖον, ἵν’ ᾖ γυῖον τὸ λαμβάνον καὶ δεχόμενον.