βάζω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/17/2023 - 16:37

Word-form

βράζει, βράζω

Transliteration (Word)

brazō

Transliteration (Etymon)

bazō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *71

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

beta 238

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Bράζει· παρὰ τὸ βῶ, τὸ λέγω, γίνεται βάζω καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ βράζω.