βόσκω

Validation

No

Last modification

Thu, 03/16/2023 - 20:53

Word-form

βορά

Transliteration (Word)

bora

Transliteration (Etymon)

boskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *66

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, p. 37

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Bορά· παρὰ τὸ βῶ, τὸ τρέφω, οὗ ὁ μέλλων βόσω, ἀφ’ οὗ βορὸς καὶ βορὰ καὶ βοτήρ.