κεῖμαι

Validation

Yes

Word-form

κότος

Transliteration (Word)

kotos

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 416, l. 34-35

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 3, Leipzig, 1903

Source

Nemesius

Ref.

De natura hominis chap. 20, l.9-10

Ed.

M. Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis, Leipzig, Teubner, 1987

Quotation

κότος δὲ ὀργὴ παρατηροῦσα καιρὸν εἰς τιμωρίαν· εἴρηται δὲ […] παρὰ τὸ κεῖσθαι

κοιμάομαι

Validation

No

Word-form

κότος

Transliteration (Word)

kotos

Transliteration (Etymon)

koimaomai

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Reference

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 63

Edition

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995]: 59-761.

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

γίνεται δὲ κότος παρὰ τὸ κῶ, τὸ κοιμῶμαι,
 κέω κόος καὶ κότος, ἡ κοιμωμένη καὶ ἡσυχάζουσα ἐν τῇ ψυχῇ μῆνις.