κεῖμαι

Validation

Yes

Last modification

Mon, 08/02/2021 - 22:05

Word-form

κότος

Transliteration (Word)

kotos

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 416, l. 34-35

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 3, Leipzig, 1903

Source

Nemesius

Ref.

De natura hominis chap. 20, l.9-10

Ed.

M. Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis, Leipzig, Teubner, 1987

Quotation

κότος δὲ ὀργὴ παρατηροῦσα καιρὸν εἰς τιμωρίαν· εἴρηται δὲ […] παρὰ τὸ κεῖσθαι