ἐντός

Validation

Yes

Word-form

ἔντεα

Transliteration (Word)

entea

Transliteration (Etymon)

entos

Author

Aristonicos

Century

I AD

Reference

De signis Iliadis 10.23

Edition

L. Friedländer, Aristonici Περὶ σημείων Ἰλιάδος reliquiae emendatiores, Göttingen, 1853

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

Schol. A Il. 10.23

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

ἔντεα δὲ ἀπὸ τοῦ ἐντὸς ἔχειν τὸν ἄνδρα