νομή + ἅμα

Validation

No

Last modification

Sat, 07/22/2023 - 17:16

Word-form

νάμα

Transliteration (Word)

nama

Transliteration (Etymon)

nomas + hama

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, nu, p. 181

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Νάμα· διὰ τὸ νομὰς ἔχειν ἅμα εἰκῶς.

νάω

Validation

No

Last modification

Fri, 02/17/2023 - 21:03

Word-form

νᾶμα

Transliteration (Word)

nama

Transliteration (Etymon)

naō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 12

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu, p. 109

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Νᾶμα· παρὰ τὸ νῶ, τὸ ῥέω, οὗ ὁ μέλλων νάσω, ἐξ αὐτοῦ νᾶμα, ὡς δράσω δρᾶμα.