θέω

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 16:30

Word-form

θέρω

Transliteration (Word)

therō

Transliteration (Etymon)

theō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 74

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Θέρω· τὸ θερμαίνω. παρὰ τὸ θέω, πλεονασμῷ τοῦ ρ. τὸ γὰρ ταχὺ καὶ θερμὸν λέγομεν, ὡς εἴρηται· ὡς φθίνω φθείρω, καὶ θέω θέρω.