ἔσω + φέρειν

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 13:00

Word-form

ἑσπέρα

Transliteration (Word)

hespera

Transliteration (Etymon)

esō + pherein

Author

Georgius Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, vol.3, p. 138, 18

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

Ἑσπέρα, παρὰ τὸ ἔσω φέρειν, ἐσωφέρα τις οὖσα, καὶ ἐν συγκοπῇ ἑσπέρα

ἕως + πέρας

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 13:10

Word-form

ἑσπέρα

Transliteration (Word)

hespera

Transliteration (Etymon)

heōs + peras

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 58

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἑσπέρα. παρὰ τὸ ἐς πέρας εἶναι τὴν ἕω. ἢ ἀπὸ τοῦ ἔσω ἡμᾶς περᾶν.

ἔσω + περάω

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 15:10

Word-form

ἑσπέρα

Transliteration (Word)

hespera

Transliteration (Etymon)

esō + peraō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 58

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἑσπέρα. παρὰ τὸ ἐς πέρας εἶναι τὴν ἕω. ἢ ἀπὸ τοῦ ἔσω ἡμᾶς περᾶν