ἔχω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 22:30

Word-form

ἔχθος

Transliteration (Word)

ekhthos

Transliteration (Etymon)

ekhō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 102

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842

Quotation

Παρὰ τὸ ἐχθραίνω, τοῦτο παρὰ τὸ ἐχθρὸς, τοῦτο παρὰ τὸ ἔχθος, τὸ μῖσος, τοῦτο παρὰ τὸ ἔχω τὸ κρατῶ