σεύω + κίω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 11:52

Word-form

σικυούς

Transliteration (Word)

sikuos

Transliteration (Etymon)

seuō + kiō

Author

Demetrius Ixion

Century

2 BC

Source

Athenaeus

Ref.

Deipnosophistae 3.5

Ed.

G. Kaibel, Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri xv, 3 vols., Leipzig: Teubner, 1887

Quotation

Ὠνομάσθαι δὲ σικυούς φησι Δημήτριος ὁ Ἰξίων ἐν ᾱʹ Ἐτυμολογουμένων ἀπὸ τοῦ σεύεσθαι καὶ κίειν· ὁρμητικὸν γὰρ ὑπάρχειν.