κάρα

Validation

No

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 09:52

Word-form

καρήνων

Transliteration (Word)

karēnon

Transliteration (Etymon)

kara

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.44b

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

καρήνων: ἀπὸ τοῦ κάρα κάρανον καὶ κάρηνον