μαστεύω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 18:52

Word-form

μασχάλη

Transliteration (Word)

maskhalē

Transliteration (Etymon)

masteuō

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, mu, p. 100-101

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Μασχάλη. ἀπὸ τοῦ κεχαλᾶσθαι εἰς μαστὸν, ἢ εἰς ἣν χαλᾶται ὁ μῦς, ἢ ἀπὸ τῆς ἀλέας τῆς διὰ τὴν καμπὴν τοῦ σώματος. οὕτω Σωρανός. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἀπὸ τοῦ μαστεύειν τι ὑπ’ αὐτήν· ἐπειδὴ οἱ ὑφαιρούμενοι ὑπ’ αὐτὴν κρύπτουσι.

ἀλέα

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 18:45

Word-form

μασχάλη

Transliteration (Word)

maskhalē

Transliteration (Etymon)

aleā

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, mu, p. 100-101

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Μασχάλη. ἀπὸ τοῦ κεχαλᾶσθαι εἰς μαστὸν, ἢ εἰς ἣν χαλᾶται ὁ μῦς, ἢ ἀπὸ τῆς ἀλέας τῆς διὰ τὴν καμπὴν τοῦ σώματος. οὕτω Σωρανός. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἀπὸ τοῦ μαστεύειν τι ὑπ’ αὐτήν· ἐπειδὴ οἱ ὑφαιρούμενοι ὑπ’ αὐτὴν κρύπτουσι. 

ἔχω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:52

Word-form

μασχάλη

Transliteration (Word)

maskhalē

Transliteration (Etymon)

ekhō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 258

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, mu, p. 104

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

(Theodoridis) μασχάλη· παρὰ τὸ σχῶ σχήσω σχήλη, ὡς στήσω στήλη, καὶ μεταθέσει τοῦ η εἰς α σχάλη, καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν τῆς μα συλλαβῆς μασχάλη· ἡ λίαν κατέχουσα ἅτινα ἂν σχῇ.

Orion does not have the end ἡ λίαν κατέχουσα ἅτινα ἂν σχῇ, which is preserved in other sources Orion, Etymologicum, excerpt e cod. regional's Paris 2630, and Etym. Gudianum, see Parallels).

μῦς + χαλάω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 18:30

Word-form

μασχάλη

Transliteration (Word)

maskhalē

Transliteration (Etymon)

mūs + khalaō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, mu, p. 100-101

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Μασχάλη. ἀπὸ τοῦ κεχαλᾶσθαι εἰς μαστὸν, ἢ εἰς ἣν χαλᾶταιμῦς, ἢ ἀπὸ τῆς ἀλέας τῆς διὰ τὴν καμπὴν τοῦ σώματος. οὕτω Σωρανός. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἀπὸ τοῦ μαστεύειν τι ὑπ’ αὐτήν· ἐπειδὴ οἱ ὑφαιρούμενοι ὑπ’ αὐτὴν κρύπτουσι.

μαστός + χαλάω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 18:05

Word-form

μασχάλη

Transliteration (Word)

maskhalē

Transliteration (Etymon)

mastos + khalaō

Author

Soranus of Ephesus?

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, mu, p. 100-101

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Μασχάλη. ἀπὸ τοῦ κεχαλᾶσθαι εἰς μαστὸν, ἢ εἰς ἣν χαλᾶται ὁ μῦς, ἢ ἀπὸ τῆς ἀλέας τῆς διὰ τὴν καμπὴν τοῦ σώματος. οὕτω Σωρανός. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἀπὸ τοῦ μαστεύειν τι ὑπ’ αὐτήν· ἐπειδὴ οἱ ὑφαιρούμενοι ὑπ’ αὐτὴν κρύπτουσι.