ἀσκός

Validation

Yes

Last modification

Sat, 03/05/2022 - 14:52

Word-form

ἀσκῶ

Transliteration (Word)

askeō

Transliteration (Etymon)

askos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 4638

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Source

Arcadius

Ref.

De prosodia catholica epitome

Ed.

S. Roussou, Pseudo-Arcadius' Epitome of Herodian's De Prosodia Catholica, Oxford: Oxford University Press, 2018

Quotation

τὸ μέντοι δισκῶ καὶ διασκῶ καὶ ἀσκῶ ἔχουσι τὸ δίσκος καὶ ἀσκός, καὶ τὸ βοσκῶ τὸ βοσκός, καὶ ἱπποβοσκῶ τὸ ἱπποβοσκός