κέρδος

Validation

No

Last modification

Wed, 12/29/2021 - 12:20

Word-form

κερδαίνειν

Transliteration (Word)

kerdainō

Transliteration (Etymon)

kendos

Author

Hesiodus

Century

8 BC

Source

Idem

Ref.

Opera et dies 352

Ed.

ML. West, Hesiod. Works and Days, Oxford 1978

Quotation

μὴ κακὰ κερδαίνειν· κακὰ κέρδεα ἶσ’ ἄτῃσι.

κῆρ + ἰαίνω

Validation

No

Last modification

Wed, 12/29/2021 - 12:05

Word-form

κερδαίνω

Transliteration (Word)

kerdainō

Transliteration (Etymon)

kēr + iainō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), kappa, p. 614

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

κερδαίνειν, ἀ παρὰ τὸ κέαρ ἰαῖναι καὶ εὐφραίνειν·