κίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κίων

Transliteration (Word)

kiōn

Transliteration (Etymon)

kiō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 535

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 230

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

κίων: ι ἢ παρὰ τὸ κίειν, ὅ ἐστιν εἰς ὕψος πορεύεσθαι, ἢ παρὰ τὸ ἰών μετοχὴν προσθήκῃ τοῦ κ κίων 

εἶμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κίων

Transliteration (Word)

kiōn

Transliteration (Etymon)

eimi

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 535

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 230

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

κίων: ι ἢ παρὰ τὸ κίειν, ὅ ἐστιν εἰς ὕψος πορεύεσθαι, ἢ παρὰ τὸ ἰών μετοχὴν προσθήκῃ τοῦ κ κίων