στάσις + εὖρος

Validation

No

Word-form

σταυρός

Transliteration (Word)

stauros

Transliteration (Etymon)

stasis + euros

Author

Anastasius Sinaïta

Century

7/8 AD

Source

Id.

Ref.

Viae dux 2, 8, 24-25

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux. Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout, 1981

Quotation

Σταυρός, “στα-ευρος“, στάσις καὶ εὖρος ἤγουν μῆκος καὶ πλάτος· εὖρος γὰρ τὸ πλάτος ἐστίν·

ἵσταμαι + αὔρα

Validation

No

Word-form

σταυρούς

Transliteration (Word)

stauros

Transliteration (Etymon)

histamai + aura

Author

Hesychius

Century

5/6 AD

Source

Id.

Ref.

Hesych. 1665

Ed.

P.A. Hansen, Hesychii alexandrini Lexicon (vol. 3), Berlin - New York, 2009

Quotation

σταυρούς· ἐκ τοῦ εἰς τὴν αὔραν ἵστασθαι