ξηρός + ὕλη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξύλον

Transliteration (Word)

xulon

Transliteration (Etymon)

xēros + hulē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (Excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 156

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

Ξύλον: διὰ τὸ ξέεσθαι καὶ λεαίνεσθαι. ἢ διὰ τὸ ξηρὰν ὕλην εἶναι

ξύω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξύλον

Transliteration (Word)

xulon

Transliteration (Etymon)

xuō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 555

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, xi, p. 111

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ξύλον· παρὰ τὸν ξύσω μέλλοντα· οὐδεμία γὰρ ὕλη πρὸς ξύσιν ἐπιτηδειοτέρα τοῦ ξύλου. οὕτω Φιλόξενος