σκληρός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξηρός

Transliteration (Word)

xēros

Transliteration (Etymon)

sklēros

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 153

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ξηρά. ἐκ τοῦ ξηρὸς, τοῦτο παρὰ τὸ σκληρὸς, καὶ ἀποβολῇ τοῦ Σ καὶ κράσει τοῦ Κ Σ εἰς Ξ ξηρὸς.

ξέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξηρός

Transliteration (Word)

xēros

Transliteration (Etymon)

xeō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 14

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, xi, p. 112

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ξηρόν· παρὰ τὸ ξέω ῥῆμα· ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς ὕλης τῶν ξύλων· εἴ τι γὰρ ἔξυσται, ξερὸν γίνεται. καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ ε εἰς η ξηρόν. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων