εἶμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κίω

Transliteration (Word)

kiō

Transliteration (Etymon)

eimi

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Parvum kappa 64

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur, Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973

Quotation

Κυνίζω· παρὰ τὸ κινῶ, κινΐζω καὶ κυνίζω· τὸ δὲ παρὰ τὸ κίω, τὸ δὲ παρὰ τὸ ἴω, τὸ πορεύομαι.

κινέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κιών

Transliteration (Word)

kiō

Transliteration (Etymon)

kineō

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.35

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

κιών· ἀπὸ τοῦ κινῶ γίνεται κινῶν καὶ κιὼν κατὰ ἔκθλιψιν τοῦ ν· κινοῦντες γὰρ τοὺς πόδας πορευόμεθα, ἢ ἐκ τοῦ ἴω τὸ πορεύομαι, ἰὼν καὶ κιών