λαλαγή

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάλαξ

Transliteration (Word)

lalax

Transliteration (Etymon)

lalagē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 24

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λάλαξ· ἀπὸ τοῦ λαλαγὴ τοῦ σημαίνοντος τὸν θόρυβον.