λα- + ἅπτω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάπτω

Transliteration (Word)

laptō

Transliteration (Etymon)

haptō

Author

Philoxenus?

Century

1 BC

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 94

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λάπτω. παρὰ τὸ λα μόριον ἐπίτασιν δηλοῦν, ὡς καὶ τὸ αρι, καὶ τὸ ερι, καὶ τὸ ζα. τ<ὸ> λάπτω οὖν δηλοῖ τὸ λίαν ἅπτεσθαι.