ὁμοῦ + εἴλω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὅμιλος

Transliteration (Word)

homilos

Transliteration (Etymon)

homou + eilō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 120

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὅμιλος μάχη, ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ εἰλεῖσθαι κατ’ αὐτήν.

ὁμοῦ + ἴλη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὅμιλος

Transliteration (Word)

homilos

Transliteration (Etymon)

homou + ilē

Author

Aristarchus

Century

2 BC

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 11.502

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

ὁμίλει: ὅτι ὁμίλει ἀντὶ τοῦ ἐμάχετο, ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ τὰς ἴλας συμβάλλειν