λείβω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λέβης

Transliteration (Word)

lebēs

Transliteration (Etymon)

leibō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini canones isagogicos de flexione nominum, p. 154

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 4.1, Leipzig: Teubner, 1894 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

τὰ γὰρ εἰς ης ἰαμβικὰ ἔχοντα σύμφωνον ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος διὰ τοῦ τος κλίνονται, οἷον λείβω λέβης λέβητος