βλώσκω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 13:32

Word-form

βλαστός

Transliteration (Word)

blastos

Transliteration (Etymon)

blōskō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, beta, p. 35

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βλαστός, κατὰ συγγένειαν τοῦ β πρὸ τοῦ μ· ἐν τῷ μεταλαμβάνεσθαι εἰς ἄλληλα πολλάκις· παρὰ τὸ βλώσκειν ἐν τῷ αὔξεσθαι, ὅ ἐστι μολίσκειν