δαίω

Validation

Yes

Word-form

δαιμόνων

Transliteration (Word)

daimōn

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Posidonius

Century

2/1 BC

Reference

fr. 387

Edition

Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1982

Source

Macrobius

Ref.

Sat. 1.23.7

Ed.

Robert A. Kaster, Macrobius: Saturnalia, Harvard University Press, 2011

Quotation

Nomen autem daemonum cum deorum appellatione coniungit (Plato, Phaedr. 246e) aut quia di sunt δαήμονες, id est scientes futuri, aut ut Posidonius scribit in libris quibus titulus est Περὶ ἡρώων καὶ δαιμόνων, quia ex aetheria substantia partita atque divisa qualitas illis est, sive ἀπὸ τοῦ δαιομένου, id est καιομένου, seu ἀπὸ τοῦ δαιομένου, hoc est μεριζομένου.

δαίομαι

Validation

No

Word-form

δαίμων

Transliteration (Word)

daimōn

Transliteration (Etymon)

daiomai

Author

Posidonius

Century

2-1 BC

Reference

fr. 387

Edition

Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1982

Source

Macrobius

Ref.

Sat. 1.23.7

Ed.

Robert A. Kaster, Macrobius: Saturnalia, Harvard University Press, 2011

Quotation

Nomen autem daemonum cum deorum appellatione coniungit (Plato, Phaedr. 246e) aut quia di sunt δαήμονες, id est scientes futuri, aut ut Posidonius scribit in libris quibus titulus est Περὶ ἡρώων καὶ δαιμόνων, quia ex aetheria substantia partita atque divisa qualitas illis est, sive ἀπὸ τοῦ δαιομένου, id est καιομένου, seu ἀπὸ τοῦ δαιομένου, hoc est μεριζομένου.