ἀρά

Validation

Yes

Word-form

ἀραιάς

Transliteration (Word)

araios

Transliteration (Etymon)

ara

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 4, 206

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Κνῆμαι δὲ ἀραιαὶ αἱ ἀσθενεῖς καὶ βεβλαμμέναι. ὡς γὰρ γῆρας γηραιός πλεονασμῷ τοῦ ι, οὕτως ἀρά ἀραιός

ῥαίω

Validation

No

Word-form

ἀραιήν

Transliteration (Word)

araios

Transliteration (Etymon)

rhaiō

Author

Aristarchus

Century

2 BC

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

T Schol. Il. 5.425a1

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

Ἀρίσταρχος δὲ τὸ ἀραιήν ἐπὶ μὲν τοῦ ἀσθενῆ δασύνει, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐπιβλαβῆ ψιλοῖ