ἀνάσσω

Validation

Yes

Word-form

ἄνασσα

Transliteration (Word)

anassa

Transliteration (Etymon)

anassō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 26

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἄνασσα, οὐκ ἀπὸ τοῦ ἄναξ, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ ἀνάσσω, ὡς ἑλίσσω ἕλισσα, νύσσω νύσσα. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ξ εἰς α παράγωγα ἐθνικὰ. ὡς Φοῖνιξ Φοίνισσα, Κίλιξ Κίλισσα