φέρω

Validation

Yes

Word-form

φώρ

Transliteration (Word)

phōr

Transliteration (Etymon)

pherō

Author

Philoxenus

Century

1 B.C.

Reference

fr. 290

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, eta, p. 250

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

<παρ> τ φέρω φρ κα φρ κα πεκτάσει το ο ες ω φώρ, λστής, τ λλότρια φέρων.