σός + ἁφή

Validation

Yes

Last modification

Mon, 03/04/2024 - 19:45

Word-form

σαφής

Transliteration (Word)

saphēs

Transliteration (Etymon)

sos + haphē

Author

Scholia vetera in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. vet. in Or.730

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, 1887 (repr. 1966)

Quotation

Τὸ σαφῶς καὶ τὸ ἐναργῶς διαφέρουσι κἂν δοκῶσιν εἶναι ταὐτά. ἐναργὲς γὰρ λέγεται ὃ ὀφθαλμοὶ ὁρῶσι σαφὲς δὲ ὅπερ χεῖρ ἐπαφᾶται. [...] ἐτυμολογεῖται δὲ τὸ σαφές παρὰ τὸ κρατεῖσθαι τῇ σῇ ἁφῇ, τὸ δὲ ἐναργές παρὰ τὴν ἐν πρόθεσιν καὶ τὸν ἄρα συλλογιστικὸν σύνδεσμον καὶ τὸ γίνεσθαι

σοφός

Validation

No

Last modification

Mon, 03/04/2024 - 21:00

Word-form

σαφής

Transliteration (Word)

saphēs

Transliteration (Etymon)

sophos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, signa, p. 497

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Σαφῶς, ἐκ τοῦ σαφὴς, τοῦτο ἐκ τοῦ σαφῶ τὸ ἑρμηνεύω, τοῦτο ἐκ τοῦ σοφὸς, τοῦτο ἐκ τοῦ σέβω σοβὸς καὶ σοφός· τὸν γὰρ σοφὸν πάντες σεβόμεθα.