φοίνιος/φόνιος

Validation

Yes

Word-form

Φοίνικας

Transliteration (Word)

Phoinikes

Transliteration (Etymon)

phoinios/phonios

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

quidam

Ref.

De Mirabilibus Auscultationibus 843b10-14

Ed.

Works of Aristotle, W.D. Ross, Oxford Clarendon Press, 1910

Quotation

ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς Φοίνικας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων φασί τινες [φοίνικας] προσαγορευθῆναι διὰ τὸ πρώτους πλέοντας τὴν θάλασσαν, ᾗ ἂν ἀποβαίησαν, πάντας ἀποκτείνειν καὶ φονεύειν. καὶ κατὰ γλῶσσαν δ’ἐστὶ τὴν Περραιβῶν το αἰμάξαι φοινίξαι