μερίζω + ὄψ

Validation

Yes

Word-form

μέροψ

Transliteration (Word)

merops

Transliteration (Etymon)

merizō + ops

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexion homericum, p. 111

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

μερόπων τῶν ἀνθρώπων τῶν μεμερισμένην τὴν ὄπα ἐχόντων, ἔναρθρον, παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα

μείρομαι

Validation

Yes

Word-form

μέροψ

Transliteration (Word)

merops

Transliteration (Etymon)

meiromai

Author

Proclus

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Commentary On Plato’s “Cratylus” 16.39-43

Ed.

G. Pasquali, Proclus’ commentary on Plato’s Cratylus, Leipzig, 1908

Quotation

οἷον μέροψ…, κατὰ μὲν τὸ μεμερισμένην ἔχειν ζωὴν,…