μερίζω + ὄψ

Validation

No

Word-form

μέροψ

Transliteration (Word)

merops

Transliteration (Etymon)

merizō + ops

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Id.

Ref.

On Aristotle’s “On Interpretation” 38.9-10

Ed.

Ammonius, Commentary on On Interpretation, ed. A. Busse, 1897

Quotation

τὸ δὲ [μέροψ ὄνομα] καθ' ὃ μεριστὴν ἔχει φωνὴν

μείρομαι

Validation

No

Word-form

μέροψ

Transliteration (Word)

merops

Transliteration (Etymon)

meiromai

Author

Proclus

Century

5 AD

Source

Id.

Ref.

Commentary On Plato’s “Cratylus” 16.39-43

Ed.

G. Pasquali, Proclus’ commentary on Plato’s Cratylus, Leipzig, 1908

Quotation

οἷον μέροψ…, κατὰ μὲν τὸ μεμερισμένην ἔχειν ζωὴν,…