αὔω

Validation

Yes

Word-form

αὐγή

Transliteration (Word)

augē

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 127

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

τηλαυγής, παρὰ τὸ τηλαυγῶ, τοῦτο παρὰ τὸ τῆλε, ὃ σημαίνει τὸ πόρρω, καὶ τὸ αὐγή. Τὸ δὲ αὐγὴ παρὰ τὸ αὔω τὸ λάμπω, αὐὴ καὶ αὐγή

ἄγω

Validation

Yes

Word-form

αὐγή

Transliteration (Word)

augē

Transliteration (Etymon)

agō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 28

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Αὐγή, παρὰ τὸ ἄγω ῥῆμα, ᾗ διαγόμεθα. σκότος παρὰ τὸ σχέθειν ἡμᾶς