ἀεὶ θεῖν

Validation

Yes

Last modification

Fri, 12/10/2021 - 17:20

Word-form

αἰθέρα

Transliteration (Word)

aithēr

Transliteration (Etymon)

aei theīn

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 410b7-9

Ed.

Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

αἴθω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

αἰθέρος

Transliteration (Word)

aithēr

Transliteration (Etymon)

aithō

Author

Anaxagoras

Century

5 BC

Source

Simplicius

Ref.

In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria 7.119

Ed.

Heiberg, Simplicii in Aristotelis De caelo commentaria, Berlin 1894

Quotation

αἰτιᾶται δὲ τὸν Ἀναξαγόραν οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴθειν, ὅ ἐστι τὸ καίειν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῷ χρώμενον.