αἴθω

Validation

No

Word-form

αἰθέρος

Transliteration (Word)

aithēr

Transliteration (Etymon)

aithō

Author

Anaxagoras

Century

5 BC

Source

Simplicius

Ref.

In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria 7.119

Ed.

Heiberg, Simplicii in Aristotelis De caelo commentaria, Berlin 1894

Quotation

αἰτιᾶται δὲ τὸν Ἀναξαγόραν οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴθειν, ὅ ἐστι τὸ καίειν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῷ χρώμενον.