ἀεὶ θεῖ

Validation

Yes

Word-form

αἰθέρα

Transliteration (Word)

aithēr

Transliteration (Etymon)

aei theī

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Id.

Ref.

De Caelo 1.3, 270b16-25

Ed.

Ross

Quotation

αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀΐδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτ

αἴθω

Validation

No

Word-form

αἰθέρος

Transliteration (Word)

aithēr

Transliteration (Etymon)

aithō

Author

Anaxagoras

Century

5 BC

Source

Simplicius

Ref.

In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria 7.119

Ed.

Heiberg, Simplicii in Aristotelis De caelo commentaria, Berlin 1894

Quotation

αἰτιᾶται δὲ τὸν Ἀναξαγόραν οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴθειν, ὅ ἐστι τὸ καίειν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῷ χρώμενον.