κλάω

Validation

Yes

Word-form

κλαίω

Transliteration (Word)

klaiō

Transliteration (Etymon)

klaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 114

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2] Berlin: De Gruyter, 1976:

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 86

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

κλαίω· παρὰ τὸ κλῶ, οὗ παράγωγον κλαίω· κλᾶται γὰρ ἡ τῶν ἀνθρώπων φωνὴ ἐν τῷ τοῦτο πάσχειν. ἢ καὶ ἡ ψυχή ἐστιν ἡ τὸ κλᾶσθαι παρέχουσα.

καλέω

Validation

Yes

Word-form

κλαίω

Transliteration (Word)

klaiō

Transliteration (Etymon)

kaleō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 114a

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 84

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

κλαίω· παρὰ τὸ καλῶ κλῶ κλαίω· ἐπικαλοῦνται γὰρ τοὺς ἀποθανόντας οἱ κλαίοντες, οἷον „ᾤμωξεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον“ (Κ 522)