ἀ- + κονέω

Validation

Yes

Word-form

ἀκόνη

Transliteration (Word)

akonē

Transliteration (Etymon)

a- + koneō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 179

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

ἠκονημένον, […] τοῦτο παρὰ τὸ ἀκόνη· ἔστι δὲ λίθος δι’ οὗ ὀξύνεται ὁ σίδηρος, τοῦτο παρὰ τὸ κονῶ, τὸ φθείρω, καὶ λεπτύνω, ἐξ οὗ καὶ κόνις, καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ Α ἡ λεπτύνουσα τὸν σίδηρον· ἢ παρὰ τὸ ἀκὴν, ὃ σημαίνει τὴν ὄξυσιν [ὀξύτητα].

ἀκή

Validation

Yes

Word-form

ἀκόνη

Transliteration (Word)

akonē

Transliteration (Etymon)

akē

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 424

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 24

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἀκόνη· παρὰ τὴν ἀκήν, τὴν ὀξύτητα.