ἀήρ + ἴχνος

Validation

Yes

Word-form

ἀράχνη

Transliteration (Word)

arakhnē

Transliteration (Etymon)

aēr + ikhnos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 143

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

ἀράχνη παρὰ τὸ ἀραιὰ ἴχνη ἔχειν, ἡ (ἤτοι) ἀσθενῆ· ἢ παρὰ τὸ εἰς τὸν ἀέρα αἴρειν τὰ ἴχνη

ἀραιός + ἴχνος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 12:50

Word-form

ἀράχνη

Transliteration (Word)

arakhnē

Transliteration (Etymon)

araios + ikhnos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 611

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

ἀράχνη παρὰ τὸ ἀηραριχᾶσθαι· ἢ παρὰ τὸ ἀραιὰ ἴχνη ἔχειν, ἥγουν λεπτά

ἀναρριχάομαι

Validation

Yes

Last modification

Tue, 05/14/2024 - 11:10

Word-form

ἀράχνη

Transliteration (Word)

arakhnē

Transliteration (Etymon)

anarrikhacmai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 611

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

ἀράχνη παρὰ τὸ ἀηραριχᾶσθαι· ἢ παρὰ τὸ ἀραιὰ ἴχνη ἔχειν, ἥγουν λεπτά