ὕω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 13:00

Word-form

ὑετός

Transliteration (Word)

huetos

Transliteration (Etymon)

huō

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

quidam

Ref.

Meteorologica 347a10-12

Ed.

E.W. Webster, Works of Aristotle, Oxford Clarendon Press, 1923

Quotation

οἰκείως τὰ ὀνόματα τοῖς πάθεσιν κεῖται καί τισιν διαφοραῖς αὐτῶν· ὅταν γὰρ κατὰ μικρὰ φέρηται, ψακάδες, ὅταν δὲ κατὰ μείζω μόρια, ὑετὸς καλεῖται