μειόω

Validation

Yes

Word-form

μείς

Transliteration (Word)

mēn

Transliteration (Etymon)

meioō

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 409b

Ed.

J. Burnet, Platonis opera, Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967)

Quotation

Ὁ μὲν "μεὶς" ἀπὸ τοῦ μειοῦσθαι εἴη ἂν "μείης" ὀρθῶς κεκλημένος

μένω

Validation

Yes

Word-form

μήν

Transliteration (Word)

mēn

Transliteration (Etymon)

menō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 120

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

τὸ δὲ μήνη παρὰ τὸ μειοῦσθαι καὶ ἐκλείπειν, ἢ παρὰ τὸ μὴν μηνός· τοῦτο παρὰ τὸ μένω, τὸ ἐπιμένω

μήνη

Validation

Yes

Word-form

μήν

Transliteration (Word)

mēn

Transliteration (Etymon)

mēnē

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, mu 19

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

μήν (Β 292): γίνεται παρὰ τὸ μήνη, ὃ σημαίνει τὴν σελήνην· δι’ αὐτῆς γὰρ τελειοῦται ὁ μήν. ἢ παρὰ τὸ μεῖον, τὸ μικρόν, γίνεται μείην καὶ κατὰ συγκοπὴν μήν, ἡ εἰς ἄκρον ἐλάττωσις καὶ ἀποτερμάτωσις τῆς σελήνης