λα- + βαίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάβρος

Transliteration (Word)

labros

English translation (word)

violent, impetuous

Transliteration (Etymon)

la- + bainō

English translation (etymon)

very + to go

Author

Etym. Magnum

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 553

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Λάβρος: Ὁ ἀδηφάγος. Ἐκ τοῦ βορὰ (ὃ σημαίνει τὴν τροφὴν) καὶ τοῦ ΛΑ ἐπιτατικοῦ μορίου. Ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ βορέας, ὃ σημαίνει τὸν ἄνεμον, ὡς τὸ, ‘Λάβρος ἐπαιγίζων’. Σφοδρὸς ἐπικαταπνέων. Ἢ παρὰ τὸ ΛΑ καὶ τὸ βῶ, τὸ βαίνω

Translation (En)

Labros: the gluttonous one. From bora, which means "food" and the intensive prefix la-. It is also etymologized from boreas, which means <north> wind, as in ‘impetuously rushing’ (Il. 2.148), "blowing violently". Ot from the <prefix> la- and "to go".

Comment

Compositional etymology identifying the second element as a form of βαίνω, and defining λαβρός as a motion adjective.

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Unclear (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has λάβρος as a learned word

Entry By

Le Feuvre