μένω

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

English translation (word)

wrath

Transliteration (Etymon)

menō

English translation (etymon)

I stay

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 416, l. 33

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 3, Leipzig, 1903

Source

Nemesius

Ref.

De natura hominis 20, 81

Ed.

M. Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis, Leipzig, 1987

Quotation

μῆνις δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγομένη· εἴρηται γὰρ παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ παραδεδόσθαι (Stoicae affectuum definitiones apud Nemesium De nat. hominis, cp. 21)

Translation (En)

Wrath is anger grown old; it is named after menein "to stay" and because it is transmitted through memory.

Comment

This etymology found first in Stoic philosophy relies on the morphological alternation between [ē] and [ĕ] as in tithēmi "I place" ~ tithĕmen "we place", and of course on the identical consonantal sequence. This allows for a semantic characterization of mēnis as a long-lasting anger, as opposed to other names for anger such as kholos or orgē.

Parallels

Origen, Homiliae in Psalmos 13, 7, 2 (μῆνίς ἐστι μέχρι
 καιροῦ μένουσα ἡ λεγομένη ὀργὴ τοῦ θεοῦ); Porphyry, Quaest. hom. liber 1, 78, 10 (ὅτι δὲ παρὰ τὸ μένειν ἡ μῆνις); Hesychius, Lexicon, mu 1217 (μῆνις· ἔμμονος
 καὶ παρατεταμένη ὀργή); Orion, Etymologicum delta 50, 12 (ὡς μένω μένις καὶ μῆνις, ἡ ἐμμένουσα ὀργή); John of Damascus, Exposition fidei 30, 9-10 (Μῆνις δὲ χολὴ ἐπιμένουσα ἤγουν μνησικακία· εἴρηται δὲ
 παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ παραδίδοσθαι).

Modern etymology

unclear

Persistence in modern Greek

The word is still used in Modern Greek with the meaning 'wrath', but only in accusative singular and in formal speech (Triandafyllidis Dictionary of Modern Greek).