πάντῃ + φάος + ἄγω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:55

Word-form

παιφάσσω

Transliteration (Word)

paiphassō

English translation (word)

dart, rush about

Transliteration (Etymon)

pantē + phaos + agō

English translation (etymon)

on every side + light

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 126

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

παιφάσσειν [...] ἔνιοι δὲ παρετυμολογοῦσι παιφάσσουσα πάντῃ τὰ φάη περιάγουσα, ὅ ἐστι τοὺς ὀφθαλμούς.

Translation (En)

paiphassein "to dart, rush about" : some gloss through etymology paiphassousa "rushing about" as "leading round on every side the eyes", that is to say the eyes.

Comment

This is an example of a triple etymon. The first two, πάντῃ and φάος, are found in other etymologies of the same word. The third one seems to be ἄγω "to lead", found in the gloss as περιάγουσα with the reverb περι-. The future of ἄγω is ἄξω, and verbs in -σσω also have -ξω in the future (φυλάσσω, future φυλάξω). Therefore, -αξω is used as an intermediate step between -ασσω and -αγω, but this is not explicit in the extant formulation. This use of the future in etymological derivations is not uncommon. As in other explanations, φάος, in the plural, is understood as "the eyes" (φάεα καλά Od. 16.15)

Parallels

Orion, Etymologicum, omicron, p. 113 (Παιφάσκειν. παρὰ τὸ πάντα τὰ φάη περιάγειν)

Modern etymology

Reduplicated intensive verb, but the meaning is uncertain and so is the etymology. See Beekes, EDG

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Arthur de Tocqueville