ἀ- + χρώς

Validation

No

Last modification

Tue, 05/28/2024 - 11:20

Word-form

ὦχρος

Transliteration (Word)

ōkhros

Transliteration (Etymon)

a- + khrōs

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, omega, p. 170

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὦχρος. χροῦς, χρὸς, ἄχροος. ἐστὶ δὲ ὁ κακόχρους ὑπέρθεσιν τοῦ ο, ἄοχρος. συναλοιφῇ τοῦ ο καὶ α εἰς ω, ὦχρος.