λεαίνω

Validation

No

Last modification

Fri, 04/12/2024 - 13:55

Word-form

λέντιον

Transliteration (Word)

lention

Transliteration (Etymon)

leainō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Geuinum, lambda 61

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λέντιον· παρὰ τὸ λιαίνω τὸ καθαίρω λιέντιον καὶ λέντιον