λείπω

Validation

Yes

Word-form

λιμός

Transliteration (Word)

limos

Transliteration (Etymon)

leipō

Author

Tryphon

Century

1 BC

Reference

Treatise 22, fr. 1

Edition

A. von Velsen, Tryphonis grammatici Alexandrini fragmenta, Berlin: Nikolaus, 1853

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 566

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Λιμός, ἡ λεῖψις τῶν ἐπιτηδείων. γίνεται παρὰ τὸ λείπω λείψω λιμός· καὶ ὤφειλε διὰ διφθόγγου γράφεσθαι· ἀλλὰ συνέπαθεν ἡ φωνὴ τῷ σημαινομένῳ· ἐπειδὴ γὰρ ἔνδειαν δηλοῖ, τούτου χάριν καὶ ἔνδειαν φωνήεντος ἀνεδέξατο, ὡς Τρύφων. ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἐξ ἀφορμῆς τοῦ λιμπάνω