γαῖα

Validation

No

Last modification

Sat, 09/30/2023 - 11:52

Word-form

γαίειν

Transliteration (Word)

gaiō

Transliteration (Etymon)

gaia

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 200

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

βουγάϊος […] ἢ παρὰ τὸ γαίειν, τὸ γαυριᾶν, ὅπερ καὶ αὐτὸ παρὰ τὴν γαῖαν γέγονεν