ἀλέγω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/23/2023 - 13:35

Word-form

ὦλκα, ἄλοκα, ἄλοξ, ὦλξ

Transliteration (Word)

alox

Transliteration (Etymon)

alegō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Comm. Il., vol. 3, p. 542

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vol. 3, Leiden: Brill, 3:1979

Quotation

Τὸ δὲ «ὦλκα» ἐκ τοῦ ἄλοκα γίνεται κατὰ μετάθεσιν, εἶτα καὶ κρᾶσιν τοῦ α καὶ ο εἰς ω μέγα. εὐθεῖα δὲ αὐτοῦ ἀπαθὴς ἡ ἄλοξ ἀπὸ τοῦ ἀλέγειν, ὅ ἐστι φροντίζειν, γινομένη. φροντὶς γὰρ γῆς καὶ μάλιστα τοῖς γεωπείναις. Δῆλον δ’ ὡς ἡ ἄλοξ μεταθετικῶς κραθεῖσα εἰς τὸ ὦλξ περισπᾶται ἀναγκαίως διὰ τὴν τῆς ὀξείας καὶ βαρείας εἰς περίκλασμα σύνοδον. χρῆσις δὲ αὐτῆς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ.