χῆρος

Validation

No

Last modification

Tue, 07/04/2023 - 17:40

Word-form

χηραμός

Transliteration (Word)

khēramos

Transliteration (Etymon)

khēros

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *204

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, khi p. 164

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Χηραμός· ὁμοίως παρὰ τὸ χῶ, τὸ χωρῶ· χῶ χήσω χῆρος, ὁ ἔρημος, ὁ χωρεῖν δυνάμενος διὰ τὸ κενὸν εἶναι. χῆρος οὖν καὶ παρώνυμον χηραμός.