φυτόν + θέσις

Validation

No

Last modification

Sat, 05/06/2023 - 12:00

Word-form

πυθμήν

Transliteration (Word)

puthmēn

Transliteration (Etymon)

phuton + thesis

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, pi, p.132

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Πυθμήν. φυτοθεμὴν ἐστὶ, οἷον ἡ τοῦ φυτοῦ θέσις, καὶ τροπῇ τοῦ φ εἰς π, πυθμήν.