λύω + αὐγή

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

λυγαῖον

Transliteration (Word)

lugaios

Transliteration (Etymon)

luō + augē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Λυγαῖον, τὸ φοβερόν. οἷα λυγερόν τι ὄν. λυγαῖον δὲ τὸ σκοτεινόν. ἴσως παρὰ τὸ λύειν τὴν αὐγὴν, καὶ μὴ ἐᾶν στῆναι αὐτήν.