φημί

Validation

No

Last modification

Thu, 04/13/2023 - 23:20

Word-form

φώς

Transliteration (Word)

phōs

Transliteration (Etymon)

phēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *196

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi, p. 160

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Φώς· ... ἢ παρὰ τὸ φῶ, τὸ λέγω· λογικὸν γὰρ ζῷον ὁ ἄνθρωπος.